diumenge, 2 de febrer de 2014

Voltant pel PNAE

Aprofitant que avui era el dia mundial de les zones humides, he anat als Aiguamolls de l'Empordà per  provar de veure l'àguila cridanera.

Àguila cridanera (Aquila clanga) - Avui al migida al Matà amb en Ramon Aguilar
Nikon D3100 - Sigma 50-500

Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Nikon D3100 - Sigma 50-500

Batallaire (Philomachos pugnax)
Nikon D3100 - Sigma 50-500

Cornella (Corvus corone)
Nikon D3100 - Sigma 50-500

Xarxet comú (Anas crecca)
Nikon D3100 - Sigma 50-500

Xarxet comú (Anas crecca)
Nikon D3100 - Sigma 50-500 
Ànec cullerot (Anas clypeata)
Nikon D3100 - Sigma 50-500

Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
Nikon D3100 - Sigma 50-500

Cabusset comú (Tachybaptus rufuicollis)
Nikon D3100 - Sigma 50-500

Ànec griset (Anas strepera)
Nikon D3100 - Sigma 50-500

Xarxet comú (Anas crecca)
Nikon D3100 - Sigma 50-500

Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
Nikon D3100 - Sigma 50-500

Becadell comú (Gallinago gallinago)
Nikon D3100 - Sigma 50-500

Territs variants (Calidris alpina) i fredelugues (Vanellus vanellus)
Nikon D3100 - Sigma 50-500

Rascló (Rallus aquaticus) entre la vegetació
Nikon D3100 - Sigma 50-500

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
Nikon D3100 - Sigma 50-500

Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus)
Nikon D3100 - Sigma 50-500

Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
Nikon D3100 - Sigma 50-500


4 comentaris: